Kontakt:
Biuro - tel/fax +48 89 741 45 97
email. biuro@pbomragowo.pl
Prezes - Alfred Markowski
kom. 0-601 686 943
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z o.o.
11-700 Mrągowo ul. Przemysłowa
NIP 742-10-00-248  REGON 510261409
konto BS Mrągowo Nr 89 8848 0008 0010 7712 2007 0002
Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Olsztynie KRS Nr 0000218582
Wyokość kapitału zakładowego - 76 000,00 zł