Realizacje

Adaptacja byłej zlewni mleka na świetlicę w Dłużcu.

Przebudowa Hotelu Krajan na budynek mieszkalny w Mrągowie.

Pawilon edukacyjno-terapeutyczny Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie.

Adaptacja zespołu garażowego na budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Wojska Polskiego w Mrągowie.

Remont dachu i elewacji w DPS Mrągowo.

Przebudowa Przedszkola Publicznego "Bajka" w Mrągowie.

Modernizacja hali sportowej ul. Wojska Polskiego 6 w Mrągowie.

Adaptacja koszarowca na budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego w Mrągowie z zagospodarowaniem terenu.

Adaptacja budynku gospodarczego w Sądrach i pensjonat w Sądrach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Mragowie.

Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Królewieckiej w Mrągowie.

Budynek wielorodzinny przy ul. Lipowej w Mrągowie.
Remont ratusza w Mrągowie.
Kontakt:
Biuro - tel/fax +48 89 741 45 97
email. biuro@pbomragowo.pl
Prezes - Alfred Markowski
kom. 0-601 686 943
Adres:
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 8
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z o.o.
Roboty w generalnym wykonawstwie:
- Budynki wielorodzinne,
- Domki jednorodzinne,
- Remonty, modernizacje, usługi blacharskie